optimaal in control

FA Quickscan

Hoe gezond is jouw financiële proces? Doe de Quickscan en weet of jouw organisatie echt optimaal in control is.

Onderwijsinstellingen hebben als doelstelling het leveren van goed onderwijs. Om de continuïteit daarvan te borgen is het van belang te anticiperen op risico’s die die continuïteit in gevaar kunnen brengen. Risicomanagement en de daaraan gekoppelde controlesystemen dienen het bestuur en de directie(s)/schoolleiders, een voldoende mate van zekerheid te geven in de realisatie van haar doelstellingen. In zijn optimale vorm ook wel gedefinieerd als: In control zijn.

Met onze QuickScan wordt jouw Planning & Control cyclus geanalyseerd op volledigheid, werking en consistentie. We belichten ondermeer de (onderliggende) processen/activiteiten van:

  • Strategische en jaarplannen
  • Begrotingen
  • Managementrapportages
  • Jaarrekeningen/Bestuursverslagen
  • AO/IB

Het resultaat

Aan het einde van de Quickscan ontvang je een rapportage van bevindingen. In deze rapportage vind je ook de adviezen voor verbeteringen terug, die met zorg door onze Financiële Experts voor jou zijn samengesteld.

Onze experts leunen bij het maken van deze uitwerking op hun jarenlange ervaring in Controlling-rollen in het onderwijsveld. Ze zijn dan ook de ideale partners om -na deze Quickscan met jou in gesprek te gaan over een eventueel adviesproject, waarin we de bevindingen samen met jouw organisatie in merkbare resultaten omzetten.

De FA QuickScan is binnen 5 werkdagen uitgevoerd. Je ontvangt een adviesrapport op maat. Wilt je het maximale uit het adviesrapport halen, dan kan ons team van consultants je daarbij helpen. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie aanvragen