De gesprekkencyclus wordt vaak doorlopen omdat het nu eenmaal moet en het nou eenmaal afgesproken is. Als er dan ook nog een berg papierwerk bij komt kijken is het voor niemand een pretje. Maar het kan voor alle partijen buitengewoon nuttig zijn en super motiverend werken, mits je het op een constructieve manier aanpakt die bijdraagt aan de doelen van de medewerker én organisatie.

De gesprekkencyclus - Wat levert het op?

Een gesprekkencyclus is een terugkerend proces van verschillende gesprekken waarin afspraken en plannen gemaakt worden voor een bepaalde periode (meestal een jaar). Aan het einde van deze periode worden de afspraken en (persoonlijke)plannen geëvalueerd. Op basis van die evaluatie start het hele proces opnieuw voor het nieuwe tijdvak. Met nieuwe afspraken en doelstellingen.
Dit maakt de gesprekkencyclus een praktisch HR-instrument om jouw organisatiedoelstellingen af te stemmen met de ontwikkel- en prestatiedoelen van jouw medewerkers, zodat je medewerkers zich kunnen ontwikkelen op een manier die voor hen prettig is én aansluit bij de organisatie. Het instrument faciliteert tevens een basisritme voor de gesprekken. Het zorgt ervoor dat er regelmatig aandacht wordt geschonken aan de ontwikkeling van medewerkers. Daardoor kunnen zij een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelen van de organisatie.

Klantsuccessen

Ingestoken vanwege een tijdelijk tekort aan resources hebben wij Merces gevraagd of een van hun interim controllers onze begroting kan verzorgen. Dat is uitstekend bevallen. We hebben onze modellen geoptimaliseerd en de leesbaarheid van de financiële output voor de RvT en MR verbeterd. Dat zijn mooie stappen vooruit waar we nog jaren profijt van hebben.

Daniel van der Geest
, VCO Harderwijk

Wij willen graag grip op de toekomst als het gaat om de kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting. Daarom zijn wij onder begeleiding van Merces aan de slag gegaan met de ontwikkeling van Strategische Personeelsplanning (SPP). Ik ben zeer tevreden over de begeleiding en de mate waarin dit project mijn medewerkers tot leren aanzet. Mooi om te zien!

Bonna Roos
, Prodas

Eigenaarschap is één van de drie pijlers waarop wij bij OOZ bouwen aan goed onderwijs. We geven medewerkers de ruimte, maar verwachten ook dat zij verantwoordelijkheid nemen. Ook als het gaat om HR-zaken, zoals het registreren van een verzuimmelding of het doorgeven van een mutatie. Met een goede ondersteuning van Merces hebben wij ons HR2day-platform zo ingericht dat deze het eigenaarschap van eenieder maximaal faciliteert.

Tessa van Belle
, OOZ

De ideale gesprekkencyclus

Het perfecte ontwerp bestaat wat ons betreft niet. De ideale inrichting van de gesprekkencyclus hangt sterk af van het type organisatie en haar uitdagingen en doelen. Soms zelfs van een specifieke afdeling of individu. Veel organisaties maken gebruik van een cyclus met het traditionele planningsgesprek, voortgangsgesprek en evaluatie- of beoordelingsgesprek en focussen daarbij op het verbeteren van punten waar een medewerker tekortschiet. Verschuif je de focus naar talenten van medewerkers en hoe die in te zetten zijn om aan te sluiten op je organisatiedoelstellingen, dan heb je direct een heel ander gesprek. En als je tussen de formele momenten extra feedbackmomenten inplant, zal je merken dat de officiële gesprekken minder tijd in beslag zullen nemen en dat de medewerker zich gezien voelt, prestaties verbeteren en medewerkers meer weten te halen uit hun werk. De uitspraak dat ‘alles wat je aandacht geeft, groeit’ is immers niet uit de lucht gegrepen. Een win/win situatie!

Interim HR Salaris PSA

Hoe pak je het goed aan?

Bij Merces merken we dat veel organisaties pas stilstaan bij de vorm en inhoud van hun gesprekkencyclus zodra ze de verslaglegging ervan willen digitaliseren in een HR-tool, zoals HR2day. Maar zou het niet beter zijn om de aanpak om te keren? Ga eerst eens samen om tafel en breng de wensen voor het verbeteren van de gesprekkencyclus in kaart. Daarna kun je het hebben over de digitale ondersteuning met een HR-tool als HR2day, Dat er is om de gesprekkencyclus te faciliteren door bijvoorbeeld die informele feedbackmomenten te plannen. Soms is de mogelijkheid om tussentijds notities te kunnen toevoegen al voldoende!

Bottomline: Een gemoderniseerde en passende gesprekkencyclus helpt zowel je organisatie als je medewerkers en een goede HR-tool ondersteunt jouw aanpak.

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Onze HR consultants vinden het een mooie uitdaging om jullie huidige gesprekkencyclus onder de loep te nemen, jullie wensen in kaart te brengen en een voorstel te doen voor een nieuwe manier van gesprekken voeren met medewerkers. Om het helemaal af te maken, maken we ook een implementatieplan op maat en richten we de nieuwe cyclus in HR2day in.
Ook als je de gesprekkencyclus al digitaal vastlegt, maar toch het proces onder de loep wil nemen, komen onze consultants graag met je in contact!